Nieuws

07 oktober 2021

Ieder Kind Een Eigen Boek

Op donderdag 7 oktober jl. was er een bezoek van de Stichting ‘Ieder Kind Een Eigen Boek’ voor de groepen 3 en 4. De wethouder Willem Jansen van Onderwijs in de gemeente Ouder-Amstel was hier tevens getuige van. Hij mocht de eerste twee boeken uitreiken aan leerlingen uit groep 3 en 4. Bij dit leesproject van de Stichting heeft ieder kind uit de groepen 3 en 4 een gepersonaliseerd boek gekregen, waarin hij/zij de hoofdrol speelt. 

 


Ieder Kind Een Eigen Boek
In dit verhaal staat het milieubewustzijn centraal, waarbij zij geattendeerd worden door Meneer Nog Een Keer om afval te scheiden, zodat het nog een keer gebruikt kan worden. Meneer Nog Een Keer was in levende lijve ook aanwezig bij deze feestelijke uitreiking. Vervolgens zijn wij met de twee groepen naar het plaatselijke milieudepot gelopen, waarbij de leerlingen vragen hebben gesteld aan de twee dienstdoendes omtrent de afvalverwerking. 

 

Het was een geslaagde ochtend met dank aan de Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek en de wethouder dhr. Jansen. De leerlingen zijn bewust geworden waarom zwerfafval slecht is voor het milieu en waarom afval scheiden juist van belang is. Nog belangrijker: de leerlingen hebben zichzelf in een boek herkend, wat de basis moet vormen voor een leven lang leesplezier!