MedezeggenschapsRaad

De MedezeggenschapRaad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden op onze school.

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Onze vergaderingen zijn meestal openbaar: hierbij bent u dus welkom als toehoorder. Wij staan open voor inbreng. Spreekt u ons gerust aan op school of mail ons op  mr@obsdegrotebeer.nl.

Wie zijn wij:

 

 • Lisette Desain - ouder van Jonathan (groep 4) mr@obsdegrotebeer.nl
 • Ellen van Doorne - ouder Fiep (groep 8)
 • Berteun Damman - ouder Teun (groep 4A) en Noor ( groep 1/2B)
 • Jenneke Klijn – leerkracht (groep 1/2B)
 • Kirsten Rietbergen - leerkracht (groep 8)
 • Marijke Plukker - leerkracht (groep 3A)

 

De MR adviseert de directie, denkt mee en voor sommige onderwerpen besluit mee

De MR heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau t.a.v. de ontwikkelingen rond de school. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en bij andere onderwerpen adviesrecht. Onderwerpen waar wij het over hebben zijn bijvoorbeeld: het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, ondersteunende werkzaamheden ouders, het schoolplan en sponsoring. Een uitgebreidere beschrijving over de onderwerpen die wij bespreken, staan omschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. Het eerste gedeelte van onze vergaderingen wordt bijgewoond door de directeur, Nicole de Lange.

Een aantal recente voorbeelden van acties zijn:

 • De MR heeft naar aanleiding van het inspectierapport uit 2015 overleg gevoerd met de directie over de kwaliteit van het onderwijs. Wij houden de vinger aan de pols bij de uitvoering van het verbeterplan.
 • De MR heeft zich uitvoerig verdiept en meegesproken met de fusieplannen van de overkoepelende stichting OOP met stichting Spirit. Dit via de Gezamenlijke MR van de St. OOP, waar een van ons deel van uit maakt.
 • Wij houden ons bezig met de verkeersveiligheid rond de school. Onder andere naar aanleiding van de discussies in de MR is er een nieuw fietspad aangelegd en wij zitten in de klankboordgroep verkeersknooppunten in Duivendrecht.
 • De MR heeft actie gevoerd voor de aanleg van een natuurspeeltuin en neemt deel aan het overleg tussen gemeente en omwonenden over de inrichting van het gebied aangrenzende aan de school.
 • Vanuit de MR proberen wij een verdere stimulans te geven aan het kennismaken van leerlingen met digitale leermiddelen op school, zoals een meer gereguleerd gebruik van de recent aangeschafte tablets.
 • De MR heeft recent ingesproken op- en ingestemd met het 5-jaren schoolplan.
 • De MR heeft adviesrecht over de jaarlijkse schoolbegroting, het formatieplan en het schooljaarplan.

 

Bent u benieuwd hoe wij werken en wat wij bespreken?

Zoals eerder vermeld zijn de vergaderingen meestal openbaar. Laat weten als u de vergadering wil bijwonen.

Ons e-mailadres is:  mr@obsdegrotebeer.nl

 

 

Documenten

Onze documenten vindt u op de pagina "documenten".