MedezeggenschapsRaad

De MedezeggenschapRaad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden op onze school.

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Onze vergaderingen zijn meestal openbaar: hierbij bent u dus welkom als toehoorder. Wij staan open voor inbreng. Spreekt u ons gerust aan op school of mail ons op  mr@obsdegrotebeer.nl.

 

Wie zijn wij:

  • Isabelle Agsteribbe (voorzitter) - ouder van Duco (groep 3) en Maurits (1-2)
  • Berteun Damman (secretaris) - ouder Noor (groep 3) en Teun (groep 6)
  • Eva van den Eijnde - ouder Brett (groep 4)
  • Jenneke Klijn - leerkracht (groep 4)
  • Kirsten Rietbergen - leerkracht (groep 8)
  • José Theunissen - leerkracht (groep 3)

 

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau t.a.v. de ontwikkelingen rond de school. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en bij andere onderwerpen adviesrecht. Onderwerpen waar wij het over hebben zijn bijvoorbeeld: het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, ondersteunende werkzaamheden ouders, het schoolplan en sponsoring. Een uitgebreidere beschrijving over de onderwerpen die wij bespreken, staan omschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. Op uitnodiging van de MR wordt een gedeelte van de vergadering bijgewoond door de directeur, Yvonne Grein.

 

In het jaarverslag onderaan deze pagina kunt u lezen wat de MR in het schooljaar 2022-2023 voor De Grote Beer heeft betekend.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Zoals eerder vermeld zijn de vergaderingen meestal openbaar. Laat ons weten als u de vergadering wil bijwonen.

Ons e-mailadres is:  mr@obsdegrotebeer.nl

 

 

Documenten

Onze documenten vindt u op de pagina "documenten".