Kalender

12 juli t/m 22 augustus 2021
Zomervakantie
23 augustus 2021
Eerste schooldag
16 september 2021
Definitief Directeurenoverleg schooljaar 2021-2022 (september)
Van 10.00 tot 11.30
18 t/m 22 oktober 2021
Herfstvakantie
25 oktober 2021
Studiedag
25 november 2021
Definitief Directeurenoverleg schooljaar 2021-2022 (november)
Van 10.00 tot 11.30
24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
10 februari 2022
Definitief Directeurenoverleg schooljaar 2021-2022
Van 10.00 tot 11.30
18 februari 2022
Studiedag
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
15 april 2022
Goede vrijdag
18 april 2022
Tweede paasdag
21 april 2022
Definitief Directeurenoverleg schooljaar 2021-2022 (april)
Van 10.00 tot 11.30
25 april t/m 8 mei 2022
Meivakantie
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaart
6 juni 2022
Tweede Pinksterdag
15 juli 2022
Studiedag
16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie