Groep 1/2a

Welkom bij groep 1/2a!

 

Even voorstellen:
- Zoë Rits leerkracht 1/2 A (ma,vr)
- Linda Sanderman leerkracht 1/2 A (di,wo, do)

 
Interne begeleiding: Suzan Straver
Zij is er voor observaties en toetsing van leerlingen, externe contacten met diverse kindgerelateerde instellingen, tevens “vraagbaak” voor leerkrachten op vakgebieden.
 
 
Hoe gaat het eraan toe?
 
Inloop
Wij beginnen de dag meestal met een inloop. Dit betekent dat de kinderen aan tafel spelen met datgene wat wij voor de kinderen hebben klaargelegd. Dit doen wij aan de hand van een schema. Er zijn vijf verschillende onderdelen: puzzels/ontwikkelingsmateriaal, werkbladen/kleurplaten, samenspel, mini loco/mozaiek en constructiemateriaal. Elke dag van de week hebben de kinderen andere onderdelen. Tijdens de inloop kunnen we goed inspelen op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Er wordt namelijk bijgehouden wat de kinderen al kunnen en aan de hand daarvan bepalen we wat er op de tafels komt te liggen. Daarnaast leren de kinderen zelfstandig te werken.
 
Arbeid naar keuze
De kinderen kunnen aan de hand van een keuzebord bepalen wat ze gaan doen. De ene keer kiezen ze zelf wat ze gaan doen en de andere keer bepaalt de leerkracht. De activiteiten worden zoveel mogelijk aan het thema aangepast. In de bouwhoek en de schilderhoek worden opdrachten gegeven, de huishoek wordt aangepast, kleikaarten en kralenkaarten worden toegevoegd en er worden boeken aangeboden passend bij het thema. Daarnaast maken de kinderen onder begeleiding van de leerkracht knutselwerken. Ook worden er andere activiteiten aangeboden onder begeleiding van de leerkracht. Dit kan plaatsvinden in de kleine kring, grote kring, speelzaal of buiten de school.
    
 
Spelletjesochtend
Een aantal keer per jaar is er spelletjesochtend. Ouders mogen dan de eerste twintig minuten van de dag in de klas blijven en meespelen. Er liggen dan gezelschapsspelletjes op de tafelgroepjes. De kinderen mogen zelf weten aan welke tafel ze gaan zitten. Op deze manier proberen we de ouderbetrokkenheid te verhogen en ouders te laten ervaren hoe leerzaam het is voor de kinderen.
    
 
Letterboom
Elk thema staat er een woord centraal. Elke letter uit dat woord krijgt aandacht. De kinderen verwerken deze letter op verschillende manieren. Ook mogen de kinderen spullen voor de letterboom meenemen als de letter van de aangeboden letter in het woord voor komt. Bijvoorbeeld zonnebrand als de letter 'z' wordt behandeld.