Internet protocol

Inleiding

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij hebben ervoor

gekozen de kinderen vanaf groep 1 die mogelijkheid te bieden.

Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige

zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd

zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd

kunnen worden.

Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken.

Elk kind vanaf groep 6 krijgt een eigen e-mail adres, waarmee met andere kinderen

gecommuniceerd kan worden.

 

Waarom​ ​internet​?

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te

zoeken, contacten te leggen, lesstof te verwerken etc.

De software, die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor

aanvullend, actueel of alternatief materiaal.

Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en

leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via

internet benaderd worden.

 

Afspraken

Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt.

Gedragsafspraken​ ​met​ ​de​ ​kinderen:

● Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en

telefoonnummers, zonder toestemming van je leerkracht;

● Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of

waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld

dat je zulke informatie tegenkomt;

● Leg nooit verdere contacten met iemand zondertoestemming van je leraar;

● Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leraar;

● Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je

weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt;

● Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet;

● Spreek van tevoren met je leraar af wat je op Internet wilt gaan doen

 

 


Afspraken​ ​met​ ​de​ ​leerkrachten:

● Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden;

● Sites, die wij kinderen willen l,aten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken;

● Er worden geen sites bekeken die niet aan de fatsoensnormen voldoen;

● Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken;

● De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen

wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun

schuld;

● Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen;

● Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net

terechtkomen;

● Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In

voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van

individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd;

● Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische

verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.