Klachtenregeling

Klachtenprocedure op scholen

 

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerst aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met haar maken. het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij het beste van dienst kunnen zijn.

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

 

1) interne vertrouwenspersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders)

2) externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag)

3) externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard)

 

ad 1) De interne vertrouwenspersoon bij ons op school:

Jose Theunissen, leerkracht groep 1/2 B, werkdagen dinsdag t/m vrijdag.

 

De interne vertrouwenspersoon is verbonden aan school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan.

De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft zij meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijk taakomschrijving: het gaat om schoolgeralateerde klachten/zorgen.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek met onze vertrouwenspersoon dan kunt u haar mailen om een afspraak te maken.

Het emailadres is: vertrouwenspersoon@obsdegrotebeer.nl

 

 

ad 2) De externe vertrouwenspersoon:

Adviespraktijk David & van Wezel

Mw. P.David, telefoonnummer 06-34348288

 

ad 3) Externe klachtencommissie

Geschillen commissie Bijzonder Onderwijs, Contact:

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T:           070-3861697

E:           info@gcbo.nl

W:          www.gcbo.nl

T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

E: info@gcbo.nl 

  

Downloads

 

procedure op school en bij de klachtencommissie 2020

GCBO klachtenregeling geschillencommissie bij zonder onderwijs 2020