Te laat komen

De school gaat tien minuten voor aanvang van de les (08:20) open. Het is erg storend voor de klas maar ook voor de leerkracht wanneer iemand te laat binnen komt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze onderwijstijd zo effectief mogelijk te benutten. Na drie keer te laat volgt een brief naar de ouders/verzorgers. Na 6 keer (nog eens 3 keer) te laat krijgt u een uitnodiging voor een gesprek en volgt in enkele gevallen een melding bij de leerplichtambtenaar. U vindt het document “protocol te laat komen” bij ‘Belangrijke documenten’ onder het kopje ‘Praktisch’.