Oudergesprekken

Op school hebben wij twee soorten oudergesprekken

1. Oudervertelgesprek, aan het begin van elk schooljaar

Dit zijn gesprekken met de leerkracht van uw kind waarbij u mag vertellen over uw kind. U kunt hierin belangrijke informatie over uw kind met de leerkracht delen

1. 10-minuten gesprek, twee keer per jaar

In groep 1 zijn er oudergesprekken waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Vnaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport. Kort nadat de kinderen hun rapport hebben gekregen vinden er rapportgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind an de hand van het rapport.

 

Naast bovengenoemde gesprekken kunt u altijd een afspraak na schooltijd maken om de leerkracht van uw kind te spreken.