Oudergesprekken

Op school hebben wij twee soorten oudergesprekken (10-minutengesprekken):

1. Startgesprekken, aan het begin van elk schooljaar

Dit zijn gesprekken met de leerkracht en, vanaf groep 5, met uw kind. Tijdens dit gesprek praten wij o.a. over de zomervakantie en de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar.

1. Rapportgesprekken, twee keer per jaar

Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport, halverwege het schooljaar en aan het einde. Kort nadat de kinderen hun rapport hebben gekregen, vinden er rapportgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht én uw kind (vanaf groep 5) praten over zijn of haar ontwikkeling. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. Uiteraard is er wel een oudergesprek over de ontwikkeling van het kind. 

 

Naast bovengenoemde gesprekken kunt u altijd een afspraak na schooltijd maken om de leerkracht van uw kind te spreken. 

 

Mocht de leerkracht tussendoor vragen en/of zorgen hebben, dan wordt er eerder een afspraak gemaakt.