Ouderbetrokkenheid

Kinderen kunnen zich beter ontwikkelen als leerkrachten en ouders contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het leren van het kind. Wij zien ouders en school dan ook als gezamenlijke partners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

 

Wij willen open, toegankelijk en duidelijk zijn in onze communicatie en informatie naar ouders. Daarom informeren wij u over belangrijke gebeurtenissen op school en over het wel en wee van uw kind. Andersom vinden wij het ook belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Op deze manier hopen wij u als ouder(s) zo goed mogelijk bij het leerproces en de ontwikkelingen op school te betrekken.

Om de ouderbetrokkenheid in goede banen te kunnen leiden is er op de Grote Beer een commissie in het leven geroepen die zich actief inzet voor de betrokkenheid van de ouders. Dat is de werkgroep Communicatie.