Belangrijke documenten

Praktische zaken

Beleid m.b.t. aanname en plaatsing nieuwe leerlingen PDF 23-08-2021
Protocol te laat komen PDF 18-09-2017
Aanvraagformulier vakantie en verlof DOC 18-09-2017

 

Overige zaken

Anti-pestprotocol PDF 18-09-2017
Internetprotocol

Downloads

Stappenplan Grenzen aan Gedrag
Op obs De Grote Beer vinden wij het belangrijk om samen duidelijk grenzen te stellen aan niet wenselijk gedrag. Dit maken wij voor alle betrokken zichtbaar door ons stappenplan in alle klassen zichtbaar op te hangen en de inhoud met de kinderen te bespreken.