Groep 6A

Welkom op de pagina van groep 6A!

 

Hier vindt u alle informatie van dit leerjaar en ook regelmatig stukjes 'schoolkrant' 

gemaakt door de kinderen zelf. Verder kunt u hier foto's van gemaakt werk vinden, een overzicht waar we deze periode mee bezig zijn, een toetsrooster en natuurlijk huiswerk voor die broodnodige extra oefening thuis!

 

 

 

 

 

Astronautenweg 30

1115VV Duivendrecht

020-6994997

www.obsdegrotebeer.nl

 

 

 

Informatie groep 6

2020-2021Algemeen:

 • 5 dagen per week meester Lidio. 
 • Kom op tijd, de les begint om 8.30 u. De buitendeur gaat open om 8.20 u.
 • Aan het einde van de schooldag komen de kinderen zelfstandig naar buiten. 
 • Als u de leerkracht wilt spreken kunt u een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd, bijvoorbeeld via e-mail ( l.blankstein@obsdegrotebeer.nl)
 • Ziekte, doktersbezoek of afwezigheid altijd melden, telefonisch bij Stanley
 • Verlof moet altijd aangevraagd worden bij de directie, formulier bij Stanley
 • Meer informatie over de gang van zaken op “De Grote Beer” vindt u op de website of in de ouderkalender. 
 • Tussendoortje: drinken en rauwkost of schoongemaakt fruit en lunch gaan in de bak op de kar.
 • Gym op dinsdag(juf Mirella) en vrijdag(meester Roderik). Gymkleding en zaalschoenen met lichte zool graag van naam voorzien. Deodorant mag, maar wel in de vorm van een roller.
 • De klassenouder van groep 6 is Eva de moeder van Emma. Eva zal berichten in de groepsapp plaatsen.
 • Verjaardag: graag “gezonde” traktatie en niet te veel. Viering is om ca. 10:00u. De kinderen mogen eind van de ochtend alle klassen langs.
 • Luizencontrole: Voor zover mogelijk in de week na iedere vakantie. 

De controle wordt uitgevoerd door 2 á 3 ouders. Vanwege Corona komt er een aangepaste controle, controleer aub tot die tijd zoveel mogelijk thuis. Jassen gaan in de luizenzak. Wat doen we in groep 6?

 

De Cito toetsen : spelling, DMT en woordenschat van groep 5 nemen we in week 40 af. Vanwege covid 19 hadden we deze Cito toetsen nog niet afgenomen.

 

1x de Boekbespreking: start na de voorjaarsvakantie.

 

1x de Themaweken in Maart onderwerp volgt nog3x tweewekelijkse Techniekmiddagen -op vrijdag- per schooljaar.

Data: Vrijdag 6 november, Vrijdag 13 november 

Vrijdag 5 maart, Vrijdag 12 maart

Vrijdag 4 juni, Vrijdag 11 juni 

 

In groep 6 beginnen we met de dagtaak.  Na de kerstvakantie starten we in groep 6 met een weektaak. D.m.v. de weektaak leren de kinderen te plannen. Het bevordert ook het zelfstandig werken. Dit jaar wordt er verder gewerkt aan de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerlingen. 

 

Overige activiteiten:

Iedere maandag : HVO (wordt gegeven door Margareth)

Excursies: o.a. Bezoek museum en Concertgebouw(onder voorbehoud)

Bezoek aan de Dorpsbibliotheek (ongeveer 6x per schooljaar)

 

En niet te vergeten:

Activiteiten tijdens de KBW

Surprises en een persoonlijk woord tijdens sinterklaas

Kerstdiner als jaarafsluiting

Schaatsen in februari

De week van de lentekriebels (voorlichting) 

Paasontbijt 

Schoolreis in mei/juni (onder voorbehoud)

Sportdag voor de gehele school dinsdag 15 juni

 

Huiswerk

 • Voor een geschiedenis-, topo- en/of aardrijkskunde toets krijgen de kinderen kopieën van de lesstof mee.
 • Via het schoolaccount (Cloudwise) van de kinderen is voor alle vakken ondersteunend materiaal te vinden. Zij kunnen hierop thuis inloggen. Meer informatie op de website. 

 


Suggesties aan ouders:

 1. Word lid van de bibliotheek
 2. Oefen zo vaak mogelijk basisvaardigheden zoals de tafels  met uw kind. Bij regelmatig kort onderhoud zakt de kennis niet weg. Cloudwise, Muiswerk etc.
 3. Blijf samen lezen, of laat u voorlezen door uw zoon of dochter! Dit vergroot het leesplezier van uw kind.
 4. Houd de website in de gaten voor regelmatige updates over het leerjaar.

  Rapportage

In september een oudervertelgesprek aan de hand van een vragenformulier. In februari en juni volgt een rapport met oudergesprekken. 

 

Interne begeleiding

Bij ons is Suzan Straver de IB’er. Haar taken bestaan uit zorgen voor observatie en toetsing van leerlingen en zorg dragen voor externe contacten met diverse kindgerelateerde instellingen. Tevens “vraagbaak” voor leerkrachten op diverse vakgebieden. 

 

PBS (Positive Behavior Support)

Aanleren en bevorderen van goed gedrag, met als doel een veilig, sociaal en voorspelbaar schoolklimaat.

De bedoeling van PBS is dat voor alle kinderen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

Middel: Visueel maken van gedragsverwachtingen, veel complimenten geven, sterren “verdienen”, beloning ontvangen.

 

Beloningssysteem in de klas

Om het groepsgevoel zoveel mogelijk te bevorderen werk ik met groepsbeloningen. Ieder tafelgroepje heeft een groepsleider. De groepsleider wisselt wekelijks. Zij zijn mijn ‘assistenten’ voor die week in de groep en zorgen dat het tafelgroepje zo snel mogelijk opruimt als de les afgelopen is en dat het stil blijft in de groep. Een paar keer per dag deel ik smileys uit aan de groep die op dat moment het beste meedoet. De groep met de meeste smileys aan het eind van de week, mag een spel doen. Uiteraard let ik er op dat alle tafelgroepjes een keer aan bod komen. Dit hoeven de kinderen uiteraard niet te weten ;))

 

Leerlijnen en lesdoelen per schooljaar: http://tule.slo.nl/

 

Lesmethodes op de Grote Beer: 

 

Rekenen ( Wereld in Getallen) Met eenmaal per 4 a 5 weken een BLOKTOETS en even vaak een controle op hoofdrekenen. Iedere les start met een hoofdrekentaak.  

 

Taal ( STAAL). Na 2 hoofdstukken een toets, na 4 hoofdstukken een bloktoets. Bij de toets worden de woordenschat en woord-en zinsbouw getoetst. Hiervoor kan niet thuis geleerd worden.

 

Spelling ( STAAL) De spellingsregels en diverse woordpakketten gaan mee naar huis

 

Geschiedenis,aardrijkskunde en techniek leren de kinderen via de methode Topontdekkers.

 

Technisch lezen (Estafette) en regelmatig stil lezen. 

 

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)

 

Verkeer (Jeugd Verkeerskrant)

 

Schrijven  (Pennenstreken)

 

Tekenen/handvaardigheid: Eigen Lessenreeks

 

Muziek: Eigen lessenreeks.

 

U kunt per e-mail reageren op deze mail, ik verzamel de vragen en beantwoord deze per mail op woensdag 9 september. 

 

Vriendelijke groet en een fijn schooljaar,

 

Meester Lidio
 
 

BERICHTEN

12 jul 2022 - Ouder Amstel Nieuws Groep 6 07 juli 2022
Ouder Amstel Nieuws Donderdag 07 juli 2022