Vrije dagen en vakanties schooljaar 2023-2024

De vrije dagen en vakantie 2023 - 2024

 

Herfstvakantie 23 t/m 27 okt 2023
Kerstvakantie 25 dec 2022 t/m 5 jan 2024
Studiedag maandag 8 januari 2024
Krokusvakantie 19 feb t/m 23 feb 2024
Studiedag maandag 26 feb 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Studiedag dinsdag 2 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024 

Studiedag vrijdag 19 juli 2024

Zomervakantie 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024